170228-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Celebrate & celebrant & celebrator

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.02.27


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “celebrate” และ “celebrant”

(เน้น พยางค์ แรก) ว่า “SEL-uh-breyt” และ “SEL-uh-bruh nt”

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย การใช้ “celebrate” สำหรับ

“birthdays” และ “anniversaries” = “การฉลองครบรอบปี”

หมายถึง “ทำการฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษ”

และ “ผู้กระทำการฉลอง ด้วยความกระตือรือร้น/ดีใจอย่างยิ่ง”

เรียกว่า เป็น “celebrator” เช่น

‘When in New Orleans, we became celebrators in Mardi Gras festivities.’

ส่วน “celebrant” หมายถึง

“ผู้เข้าร่วมใน ‘พิธีกรรมทางศาสนา’” (religious rite) หรือ

“solemn ceremony” = “พิธีการที่เคร่งขรึมจริงจัง” เช่น

‘The Reverend Samuel Barry was a celebrant at the funeral services.’

‘Members of both houses of Congress were celebrants at the placing of wreaths on the Tomb of the Unknown Soldiers.’


Common Errors In English Usage

อธิบาย คำพ้องเสียงกับ “celebrate” คือ “celibate”

ที่ Dictionary.com สะกดคำอ่าน เน้นพยางค์แรก ว่า “SEL-uh-beyt”

หมายถึง “บุคคลผู้ ‘ไม่มีการกระทำเกี่ยวกับ’ ความสัมพันธ์ทางเพศ”

หรือ “บุคคลที่ไม่ได้แต่งงาน” โดยเฉพาะ (จากคำมั่นที่ให้) ทางศาสนา

ความเข้าใจดั้งเดิม สำหรับคำ “celibate” คือ

“บุคคลที่มิได้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้อื่น”

จึงอาจทำความสับสน กับคำ “chaste”

ที่หมายถึง “บุคคลที่มิได้มีเพศสัมพันธ์อย่างผิกฎหมาย”

หากแต่ American Heritage Dictionary

ให้ความหมาย “chaste” ว่า คือ “virginal”

และ “abstaining from sexual relations” หรือ “celibate” เช่น

‘a chaste kiss” “a chaste conversation”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)