บันทึกที่ 50 เปิดบ้านอาเซียน (10 กุมภาพันธ์ 2560)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มอบหมายให้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาความรู้
นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครูโรงเรียนบ้านริมใต้ จึงได้จัดทำโครงการ
"การเรียนรู้สู่อาเซียน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนมากขึ้น
แล้วยังเป็นความภูมิใจของดิฉันอีกด้วย

เราได้จัดตั้งชุมนุม "การเรียนรู้สู่อาเซียน" และได้นำผลงานที่ได้ทำในชุมนุมมาจัดแสดง
คือกิจกรรมสมุดชุดประจำชาติ
กิจกรรมโมบายเงินอาเซียน
กิจกรรมวงกลมธงชาติอาเซียน
กิจกรรมเปาะเปี๊ยะเวียดนาม
อาหารประจำชาติ
กิจกรรมภาษาประจำชาติอาเซียนน่ารู้สู่ที่คั่นหนังสือ

โดยจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นการทำงาน
ที่เรียกได้ว่าครบวงจร ของพวกเรา
เริ่มตั้งแต่จัดบอร์ดเอง จัดสถานที่
ประสานเครื่องเสียง และฝึกซ้อมการแสดงเองด้วย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙)ความเห็น (0)