บันทึกที่ 48 ผังความคิด สู่ การนำเสนอ (7 กุมภาพันธ์ 2560)

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันอันแสนตื่นเต้นอีกวันหนึ่ง
เพราะวันนี้เป็นการนิเทศรายวิชาประวัติศาสตร์ชั่วโมงสุดท้ายของฉัน

กิจกรรมในชั่วโมงนี้เป็นกิจกรรมที่ฝึกนักเรียนมาตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 2
ก็คือการเขียนแผนผังความรู้ ในชั่วโมงนี้จะเรียนรู้กันในเนื้อหาของ
"ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ด้านอักษรศาสตร์"
ในขั้นตอนแรกฉันเร้าความสนใจของนักเรียนด้วยรูปภาพของวรรณคดี
เรื่อง พระอภัยมณี เพราะคิดว่าน่าจะเป็นวรรณคดีที่นักเรียนคุ้นเคยกันดี

ต่อจากนั้นก็อธิบายเรื่อง ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ด้านอักษรศาสตร์
บนโปรแกรมนำเสนอ Power Point แล้วให้นักเรียนจับกลุ่มทำแผนผังความคิด
ตามสไตล์ของแต่ละกลุ่ม ขณะที่ทำนั้น สังเกตเห็นว่า
กลุ่มของนักเรียนชายล้วน ทำอย่างรวดเร็ว
ส่วนกลุ่มของนักเรียนหญิงวางแผนกันนานไปหน่อย
ฉันกำหนดเวลาให้ 15 นาที แล้วให้นำเสนอ

การนำเสนอของนักเรียนยังต้องถูกพัฒนาอีกมาก
เพราะยังมีอาการเขิน อาย พูดจาเสียงค่อย ไม่ดัง ทำให้ฟังไม่ถนัด
ส่วนนักเรียนชายที่เป็นตัวแทนนำเสนอนั้นยังยืนบังผู้ฟังอยู่
เมื่อนำเสนอเสร็จ ก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด แล้วก็ร่วมกันเฉลยการนิเทศวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณนักเรียนที่ไม่ดื้อไม่ซนระหว่างการนิเทศนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙)ความเห็น (0)