จิตแกร่ง ใจกว้าง เคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

จิตแกร่ง ใจกว้าง

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

ผู้นำหรือนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้อาศัยเพียงมีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในงานหรือธุรกิจที่ทำ แต่คุณลักษณะทางจิตใจของผู้นำหรือนักบริหารนั้นสำคัญยิ่งกว่า จากประสบการณ์การทำงานมากว่า 45 ปี และผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเกือบ 70 ปี ผมค้นพบว่า ผู้ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนนั้น มักจะต้องมีคุณลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้ : -

1. มองกว้าง โดยพิจารณาเหตุผลรอบด้าน

2. คิดไกล ถึงผลที่จะตามมาในอนาคต

3. จิตใจใฝ่สูง ทำแต่สิ่งดีๆ

4. ไม่โลภมาก มองลาภยศ ดุจปุยเมฆลอยผ่านหน้า

5. ไม่โกรธง่าย มองโลกด้านดี ดอกไม้แห่งความเบิกบานผลิดอกในใจเสมอ

6. ไม่หลงมัวเมาในสิ่งผิด ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมหรืออบายมุข

7. เอาชนะกิเลสในใจตนเองได้

8. ฝึกฝน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

9. อุดมด้วยสติปัญญา

10. คล่องตัว ยืดหยุ่น และพร้อมเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า

11. อลุ่มอล่วย+ยอมเสียสละตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

12. อดทน ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความสำเร็จ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

13. ไม่หวั่นไหว สะทกสะท้านต่อความเกลียดชัง ดูถูกเหยียดหยาม

14. ไม่คอยจับจด คิดเล็กคิดน้อย แต่มองภาพรวมเป็นหลัก

15. มีเมตตาบารมี เอื้ออาทรต่อผู้ที่ด้อยกว่า

16. ไม่เจ้าคิดเจ้าแค้น ให้อภัยผู้ที่มุ่งร้ายตนได้

17. ถ่อมตน แต่ยกย่องผู้อื่น

18. ไว้ใจได้ ไม่โกง ไม่คตในข้องอในกระดูก

19. เปี่ยมด้วยจริยธรรม และคุณธรรมประจำใจ

20. ในใจดุจมีสุริยันจันทราส่อง นั่งนิ่งมองโลกยุ่งเหยิงอย่างสงบ

ผู้ที่ประสบความสำเร็จเพียงชั่วครั้งชั่วคราว หรือช่วงเวลาสั้นๆ นั้นมีมาก แต่ผู้ที่สามารถประสบความสำเร็จต่อเนื่องในระยะยาวเป็นเวลานานยากกว่ามาก คือ ต้องมีจิตใจที่แกร่งกล้าดุจโลหะ กว้างขวางดุจท้องฟ้า มั่นคงดุจขุนเขา เยือกเย็นดุจสายน้ำ หรือ สั้นๆ ว่า

“ จิตแกร่ง ใจกว้าง ”

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

14 กุมภาพันธ์ 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ความเห็น (0)