​วันที่ 44 การเตรียมงานสำหรับวันเปิดโลกวิชาการ ( 9 กุมภาพันธ์ 2560)

อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เป็นช่วงที่วุ่นวายมากที่สุด เพราะวันที่ 10 กุมภาพันธ์ จะมีงานเปิดโลกวิชาการของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ รับรู้ได้ถึงความยิ่งใหญ่ของงาน


คุณครูบางท่านต้องเสียสละเวลาสอนในการลงมาเตรียมงาน ทั้งการจัดสถานที่


การเตรียมของสำหรับการจัดบู๊ธโชว์ ซึ่งตึกคณิตภาษาของเราด้วยความที่เป็นตึกภาษาจีน การจัดงานจึงเกี่ยวกับอะไรที่ดูจีนๆ มีการจัดทำซุ่มโรงเตี๊ยม จัดทำโคมไฟ เพื่อมาจัดสถานที่อย่างมากมาย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววนัญญา บุญเรือง (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)