วันที่ 42 การจัดการแข่งขัน Math Rally Walk ABCM (1 กุมภาพันธ์ 2560)

วุ่นวายอีกแล้ววันนี้ วันนี้เป็นการจัดกิจกรรมขั้นที่ 3 ของโครงการ


เป็นกิจกรรมขั้นสุดท้ายแล้ว กิจกรรมนี้เป็นการทำแบบกลุ่ม จากที่คัดนักเรียนมาแล้ว

วันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ มาเปิดงาน รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของโครงการ


นักเรียนให้ความสนใจในการทำกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้จะจัดเป็นฐาน ทั้งหมดสิบจุดภายในโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนแข่งขันกัน โดยแบ่งการแข่งขันเป็นสองช่วง คือ ช่วงเช้าเป็นการแข่งของนักเรียนระดับชั้นประถมปลาย และช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันของนักเรียนชั้นประถมต้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววนัญญา บุญเรือง (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)