การทำ Mind Map นั้นอาจารย์ให้เลือกเรื่องที่จะทำMind Map คนละ 1เรื่องซึ่งฉันก็เลือกทำเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาที่ฉันเรียน ซึ่งก็แน่นอนว่าต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ แต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์ เรื่องที่ฉันเลือกมาทำก็คือเรื่องของโพรโทซัวนั่นเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ