ปากกาลูกลื่นที่เขียนไม่ ออก หรือหมึกไหลไม่สม่ำเสมอ ให้นำปลายปากกาไปแช่ในน้ำร้อน แล้แช่ในน้ำเย็น ลองเขียนบนกระดาษหลายๆครั้ง หมึกจะค่อยๆไหลดีขึ้น