เมื่อจะทำความสะอาดตู้เย็น ต้องดึงสวิทซ์ปิดไฟหรือถอดปลั๊กออกแล้วเปิดประตูทิ้งไว้ เพราะถ้าปิดประตูตู้เย็น จะมีเชื้อราเกิดขึ้นข้างใน