วันที่ 44 ประชุมสัมมนาโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ (31 มกราคม 2560)

วันนี้ฉันตื่นเช้ากว่าวันปกติที่ได้ไปโรงเรียนเสียอีก แต่ไม่ได้ไปโรงเรียน ไปร่วมงานประชุมสัมมนาโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศแทน จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

โดยฉันไปถึงที่นั่นเวลา 08.00 น. จากนั้นได้เข้าไปที่ห้องประชุมเพื่อรับฟังการสัมมนาจาก ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล พูดเกี่ยวกับเรื่องของโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศของพวกเรา โดยก่อนที่จะมีการสัมมนาก็มีการกล่าวเปิดงานของ ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการก่อน และงานในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดพิธีกรคนเก่งของเราก็คือ ชนากานต์และภัณฑิรา เป็นผู้ดำเนินรายการของวันนี้

การดำเนินรายการของภาคเช้านี้จะเป็นการสัมมนาในหัวข้อเรื่องโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ โดยจะมีตัวแทนของนักศึกษาเราร่วมสัมมนาอยู่ 2 คน คือ จันทร์จิราและธนาภรณ์ พูดถึงความรู้สึกที่ได้เข้ามาเป็นนักศึกษาของโครงการนี้ และได้รับเกียรติจากครูที่เคยพร่ำสอนพวกเราโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ในเรื่องความรู้สึกของการเป็นอาจารย์ของนักศึกษาโครงการนี้ และหัวหน้าโครงการ คือ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล พูดในภาพรวมของโครงการเรา และปิดท้ายการสัมมนาด้วยการแสดงของนักเรียนโรงเรียนทุ่งฟ้าบด ที่เกิดจากการฝึกซ้อมจากเพื่อนที่ไปฝึกสอนอยู่โรงเรียนนั้นให้ถ่ายทอดชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเราตลอดการเรียนในโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศตั้งแต่ปีที่ 1 - ปี 4

ในภาคบ่ายนั้นจะเป็นการอบรมในหัวข้อ ครู THAILAND 4.0 โดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ทำให้ได้รับความรู้และทักษะของการเป็นครูในยุคสมัยใหม่นี้

ในเวลา 15.00น. ก็มีการปิดการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ฉันได้ไปเดินชมงานโดยรอบของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เห็นนิทรรศการที่น่าสนใจมากมาย

ขอบคุณประสบการณ์ที่ได้รับในวันนี้ ได้รับฟังสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเองและจะนำเอาความรู้ทักษะที่ได้รับนำไปปฏิบัติในชีวิตจริง และหวังว่าพวกเราโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศจะได้รับโอกาสดีๆจากทุกๆท่านในการทำงานในอนาคตค่ะ :)
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกรทิพย์ นุแปงถา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)