Unit 27 : Volunteer (22.12.16)


นักเรียนโรงเรียนถือว่ามีน้อยมากที่จะมีจิตอาสาในการทำอะไร ถ้าครูไม่สั่ง ไม่บังคับ ไม่ลงโทษ ก็จะไม่ทำซึ่งแตกต่างจากเด็กนอกเมืองเป็นอย่างมาก การที่นักเรียนไม่มีจิตอาสานั้นทำให้ความน่ารักลดลง ทำให้ดูเป็นเด็กที่ไม่เคารพผู้ใหญ่ ซึ่งนักเรียนในเมืองขาดเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)