Unit 21 : International Sports (8.12.16)


เป็นการแข่งแชร์บอลที่มีความ inter เป็นอย่างมากเพราะเป็นการแข่งขันระหว่าง นักเรียนไทยกับนักเรียนสิงค์โปร ที่มีกรรมการจากออสเตเรีย พากย์เป็นภาษาอังกฤษ เล่นเอาคนเกินครึ่งโรงเรียนงงว่าเค้าพากย์อะไรกันอยู่เพราะฟังไม่รู้เรื่องจริงๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)