เรื่องที่ 2

นิทานเรื่องกระต่ายกับสุนัข

สุนัขเริ่มล่ากระต่ายจากรังของมัน แต่หลังจากที่วิ่งอยู่นานก็ล้มเลิกการไล่ล่า ชาวไร่คนหนึ่งเมื่อเห็นสุนัขหยุดหัวเราะเยาะแล้วพูดว่า "ระหว่างพวกเจ้า ผู้ที่ตัวเล็กคือ ผู้ที่ตัวเล็กคือผู้วิ่่งที่ดีที่สุด" สุนัขตอบว่า เจ้าไม่เห็นความแตกต่างระหว่างเรา ฉันวิ่งเพียงแค่ได้มื้อค่ำ แต่กระต่ายวิ่งเพื่อรักษาขีวิตของเขา

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: แรงจูงใจช่วยกระตุ้นให้เกิดความพยายาม

แปล

(The Rabbit And The Dog)

A dog stared to chase the rabbit form his lair, But after a long run, A dog was fall down therefore stop chase. Then, A one farmer seeing a dog stop, He laughing and saying "The little one is the best runner of the two" A dog replied, You don't but a rabbit running for save his life.

Moral of the story: Motivation is thing stimulates the effort.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแปลบทความ 15 เรื่องความเห็น (0)