เรื่องที่ 1

นิทานเรื่องไก่ได้พลอย

เช้าวันหนึ่ง ขณะที่แม่ไก่กำลังเดินกุ้ยเรี่ยหาอาหารที่ลานหน้าบ้านของชาวนาอยู่นั่นเอง มันก็เหลือบไปเห็นพลอยเม็ดงามเม็ดหนึ่งส่องประกายระยิบระยับอยู่บนพื้นดิน แม่ไก่ได้แต่คิดในใจว่า "ถ้าชาวนาได้มาพบพลอยเ็ดงามเม็ดนี้เราคงจะดีใจมาก แต่สำหรับเราแล้วข้าวเปลือก 1 เมล็ด ยังมีค่ากว่าพลอยเม็ดนี้ตั้งมากมาย" แล้วมันก็เดินผ่านพลอยเม็ดนั้นไป

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: สิ่งที่มีค่าสำหรับบางคน อาจไม่มีค่าเลยสำหรับอีกคน

แปล

The Cock And The Jewel

One morning, while a cock was ferret for food in front of farmer's forecourt. She see a glittery jewel on the floor. The cock think to herself that "If the farmer who found this precious jewel, They would be very happy. But for me, 1 seed paddy is many more valuable than this jewel" Then, the cock walk away and pass this jewel

Moral of the story: The valuable thing for someone may not be have valuable for another one

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแปลบทความ 15 เรื่องความเห็น (0)