เซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เซินเจิ้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เซินเจิ้น ( Shenzhen )เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2020 ตารางกิโลเมตร สทัยก่อนเซินเจิ้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง เมื่อปีค.ศ.1980ได้ถูกเลือกเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทำให้เซินเจิ้นเปลี่ยนเป็นเมืองที่เจริญและทันสมัย ปัจจุบันเซินเจิ้นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เซินเจิ้นมีสถานะเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุดและมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด

นอกจากนี้เซินเจิ้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์ หมู่บ้านวัฒนธรรม แหล่งช็อปปิ้ง การไปเซินเจิ้นในครั้งนี้จุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองโบราณลี่เจียงจำลอง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเซินเจิ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดหมายปลายฝันความเห็น (0)