เดินหน้าประเทศไทย โดย คุณอรพิมพ์ รักษาผล

ขอชื่นชมและขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับคนดีของแผ่นดิน อยากให้ชมและฟังจนจบโดยเฉพาะช่วงท้ายๆ คุณอรพิมพ์ กล้าพูดความจริงสิ่งที่เกิดกับประเทศไทยและได้แนะนำวิธีแก้ที่ถูกต้องที่สุด ผมขอยกย่องท่านสุภาพสตรีท่านนี้ด้วยความจริงใจไม่เคยพบใครที่กล้าพูด และกล้าทำ สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับทุกคน คนดีของประเทศชาติ วีรสตรีที่ยิ่งใหญ่ของประเทศในปัจจุบัน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 30 มกราคม 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนะนำคนทำความดีความเห็น (0)