ลืมแล้วหรือ

"ลืมแล้วหรือ" ลืมรัก เมื่อครั้งก่อน

"ลืมแล้วหรือ" เคยอ้อน กันเพียงไหน

"ลืมแล้วหรือ" เคยฝาก รักฝากใจ

"ลืมแล้วหรือ" ห่วงใย เคยให้กัน

"ลืมแล้วหรือ" รักเก่า เราเคยก่อ

"ลืมแล้วหรือ" เคยคลอ คู่เคียงฝัน

"ลืมแล้วหรือ" เคยแนบ แอบอกกัน

"ลืมแล้วหรือ" เคยฝัน ร่วมหัวใจ

"ลืมแล้วหรือ" น้องยา คงลืมแล้ว

"ลืมแล้วหรือ" น้องแก้ว ใจเคยให้

"ลืมแล้วหรือ" น้องนาง ห่างหัวใจ

"ลืมแล้วหรือ" ว่าใคร เคยรักเธอ

"ลืมแล้วหรือ" ลืมได้ ลืมไปเถอะ

"ลืมแล้วหรือ" อย่าเจอะ อย่าเสนอ

"ลืมแล้วหรือ" ลืมไป ลืมเลยเธอ

"ลืมแล้วหรือ" อย่าเผลอ คิดในใจ

“ลืมแล้วหรอ” ลืมหลัง ครั้งก่อนที่

"ลืมแล้วหรือ" คนดี อยากสงสัย

"ลืมแล้วหรือ" ลืมแล้ว ให้ลืมไป

"ลืมแล้วหรือ" ลืมได้ ก็ยิ่งดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อ่านสักนิดความเห็น (0)