ท่าเรือพระยาญาณประกาศ

#ภาพเล่าเรื่อง


อาคารทรงยุโรป “ท่าเรือพระยาญาณประกาศ” ท่าเรือสำหรับเจ้านายและข้าราชการริมคลองโอ่งอ่าง อยู่ติดกับป้อมมหากาฬ สร้างขึ้นราวสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ถ่ายเมื่อ ตุลาคม 2559 ปัจจุบันเป็นอาคารร้าง ทางกรุงเทพฯ มีความคิดจะปรับบริเวณนี้เป็นสวนสาธารณะ แต่ไม่ทราบว่าจะจัดการอย่างไรกับอาคารที่ทรงคุณค่ากับประวัติศาสตร์หลังนี้ อาคารท่าเรือพระยาณประกาศยังเป็นสถานที่สำคัญควบคู่กับชุมชนป้อมมหากาฬ ชุมชนประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจ

วาทิน ศานติ์ สันติ

เผยแพร่ครั้งแรก facebook/fanpage บทความไทยศึกษา คติชนวิทยา

15 ม.ค. 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อารยธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดีความเห็น (0)