จดหมายถึงอู๋เพื่อนรัก (ตอนที่ ๐)

อู๋เพื่อนรัก,

เรื่องความมั่นคงของมนุษย์มีหลายมิติมาก บางมิติซ่อนเร้นลับ ยากจะตระหนักได้ เราจะเขียนจดหมายถึงเพื่อนเป็นตอนๆตามที่ได้สัญญาไว้ โดยประมาณจะอยู่ในประเด็นเหล่านี้(จากง่ายไปหายาก)คือ..

-ที่อยู่อาศัย

-อาหาร

-ยา

-การสาธารณสุข

-เครื่องนุ่งห่ม

-การศึกษา

-การขนส่งมวลชน

-การสื่อสาร

-การมีงานทำ

-การรื่นเริงตามวัฒนธรรม

-การเรียนรู้ตลอดชีวิต

-การท่องเที่ยว


-การมีส่วนร่วมในชุมชน

-ความมั่นคงในครอบครัว (พ่อแม่ไม่ต้องไปหางานทำที่ห่างไกล)

-เวลาว่างเพื่อพักผ่อน

-การแก่เฒ่าที่่มีคุณภาพ

-การเลี้ยงดูบุตรอ่อนวัย

-การมีสังคมที่ยุติธรรม

-การเสีีีีีีียภาษีที่เป็นธรรม

-ดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคาร

-ค่าผ่านทางพิเศษ

-อาจมีอะไรนอกเหนือไปกว่านี้อีกเท่าที่คิดและเขียนไปพลาง

--รักเพื่อนเสมอ

..คนถางทาง (ทวิช จิตรสมบูรณ์)

ปล.อ้อ..จดหมายเหล่านี้ขออนุญาตเพื่อนถ่ายสำเนาลงในบลอก gotoknow ด้วย เพื่อเรียนรู้ร่วมกับประชาชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)