ชีวิตที่พอเพียง : 2823. กิจการระหว่างชาติเพื่อเรียนรู้


ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ วันเดียว ผมได้ยินเรื่องการจัด international activity เพื่อการเรียนรู้ ถึงสองเรื่อง


ตอนเที่ยง การประชุมคณะกรรมการชี้ทิศทางกิจกรรม R2R เกือบจะจบ ท่านประธานการประชุม คือคณบดี ศ. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา สรุปว่า ท่านอยากเห็นการดำเนินการ R2R ของศิริราช ก้าวออกไปทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ international คือออกไปเสนอประสบการณ์การพัฒนา R2R ของศิริราชในวงการนานาชาติ เพื่อสร้างการยอมรับในวงการนานาชาติ ที่จะนำไปสู่การเรียนรู้จากวงการนานาชาติ ในเรื่องวิธีจัดการการสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมวิจัยภายในองค์กร ท่านย้ำเรื่อง การก้าวสู่วงการนานาชาติเพื่อเป้าหมายการเรียนรู้เป็นหลัก


ที่จริง R2R ของศิริราชได้ก้าวสู่นานาชาติบ้างแล้ว โดยได้รับการชักชวนจาก CHI (The Centre for Healthcare Innovation – Co-learning Network) แห่งสิงคโปร์ให้เข้าร่วมเครือข่าย


ตอนเช้า ลูกสาวนั่งรถเข้าเมืองด้วยกัน เล่าว่าวันนั้นทาง องค์การสหกรณ์นานาชาติของญี่ปุ่น จะมาสัมภาษณ์ เพื่อเรียนรู้เรื่องสหกรณ์ของไทย เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของกิจการระหว่างชาติเพื่อการเรียนรู้


เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ผมไปดูงานเรื่อง OVOP ที่ญี่ปุ่น ไปพบว่าเขามี OVOP International Committee ดังเล่าไว้ ที่นี่ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการมีกิจการระหว่างชาติเพื่อการเรียนรู้


วิจารณ์ พานิช

๘ ธ.ค. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)