ชีวิตที่พอเพียง : 2822. วิวาทะเรื่องกัญชาเป็นยา


ผมได้รับอีเมล์ดังต่อไปนี้จาก: นพ.สมยศ กิตติมั่นคง ksomyot(at)yahoo.com หัวข้อ: เรื่องกัญชาทำลายสมอง


เรียนอาจารย์ที่เคารพ

ผมได้อ่านบทความล่าสุด ของอาจารย์ https://www.gotoknow.org/posts/618426 มีการอ้างว่า กัญชาทำลายสมองนั้น ผมไปค้นพบงานวิจัยล่าสุด ที่มาคัดค้านคำกล่าวอ้างนั้นครับ ในวารสาร Journal of Neuroscience ปี 2015 แสดงว่า กัญชา ไม่ได้ทำให้สมองฝ่อ เหมือนที่เคยเชื่อกัน http://www.jneurosci.org/content/35/4/1505.abstract เอกสารงานวิจัยฉบับเต็ม http://www.jneurosci.org/content/jneuro/35/4/1505.full.pdf

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นพ.สมยศ กิตติมั่นคง

ผู้เขียนหนังสือ กัญชาคือยารักษามะเร็ง
เอามาลงไว้ ให้ผู้คนได้รู้จักผู้เชี่ยวชาญเรื่องกัญชาตัวจริง ใครจะเชื่อหลักฐานฝ่ายไหน โปรดอ่านและค้นคว้าเอาเอง ผมไม่มีเวลาค้นคว้าด้วยตนเอง จึงไม่ปักใจเชื่อใครในขณะนี้ ผมเชื่อแต่ว่า สิ่งที่เป็นยาเสพติดเป็นพิษต่อสมองทั้งสิ้น ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง


วิจารณ์ พานิช

๕ ธ.ค. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)