วัยรุ่น : ยิ้มสดใส โลกสวยงาม

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ไม่น่าแตกต่างกันมากนัก ปีนี้ ๒๐, ๔๐, ๖๐ ปีที่แล้ว

ทัศนะของวัยรุ่นน่าจะยังคงมองโลกสวยงาม อย่างมีความหวังและฝันดี

อาจจะต่างไปบ้าง ตามลักษณะการแสดงออกสู่ภายนอก ที่วิธีสื่อสารปัจจุบัน หลากหลายและกว้างไกลกว่าอดีต

แต่ Hormones ยังทำหน้าที่คงเส้นคงวาในการแสดงความเป็นตัวตนให้วัยรุ่น ... โดดเด่นเสมอ


วัตถุประสงค์

• แลกเปลี่ยนประสบการณ์

• ค้นหาไอเดีย/ แนวทางการทำงานใหม่ๆ

• เครือข่ายร่วมกระบวนการ พัฒนางานไปด้วยกันพี่วิกุล วิสาสเสสถ์ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย บรรยายสถานการณ์สุขภาพช่องปากวัยรุ่นความคาดหวังที่มาประชุมครั้งนี้

ปกติอยู่ในรพ.สต. ทำงานกับกลุ่มเด็กในพื้นที่เสี่ยงภัย คาดหวังได้แชร์ความรู้ประสบการณ์กับเพื่อนๆ นำไปแก้ไขปัญหาในชุมชน

คลายเครียด เปิดมุมมองในการทำงานใหม่ๆ

  • บเพื่อนเก่า

รับสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับวัยรุ่น นำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่อง เผยแพร่ให้กับน้องๆในจังหวัด ทำงานกับวัยรุ่นได้


ช่วงสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย

ทักทาย ละลายพฤติกรรมเล็กน้อย สร้างบรรยากาศชวนพูด ชวนคุย ชวนฟังอย่างตั้งใจ

ฝึกการรับรู้ Auto, manual ในกิจวัตรต่าง ๆ ตามปกติธรรมดาของชีวิตประจำวัน

สองวันนี้จะเรียนรู้ในสิ่งใกล้ตัว สิ่งที่เราทำเองมากับมือ แลกเปลี่ยนความรู้มือหนึ่งกัน


เริ่มเดิน

• ความรู้สึกเมื่อก้าวเดิน

• รู้สึกอย่างไร ความรู้สึกถึงอวัยวะต่างๆอย่างไร

ในสมองมีความคิด ตั้งคำถาม สงสัย เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง

สายตา ชอบเผือก ดูเพื่อนๆที่กำลังเดิน

หู ฟังว่าวิทยากรพูดอะไร

ปาก ขยับตลอดเวลา

ใจ คิดว่ากำลังทำอะไรอยู่ พยายามรู้ตัว

แขน ซุกกางเกงให้อุ่น

ท้อง โครกคราก ขา ขยับไปมา ลองไขว้ขาเดิน เปลี่ยนท่าเดิน ก็เดินไปทุกท่าถ้าตั้งใจเดิน

ได้ขับเคลื่อนร่างกาย ผ่อนคลาย ตอนทานเบรคง่วง พอเดินแล้วผ่อนคลาย ได้สังเกตสาวๆเยอะ สวยๆทั้งนั้น

ช่วงเดินถอยหลัง

ปวดคอ ต้องเหลียวมองข้างหลัง ต้องระวัง เกร็ง ไม่สบายตัวเหมือนตอนเดินไปข้างหน้า คอยหาช่องว่างที่จะไม่ชนเพื่อน ไม่กล้าเดินไกล

ตอนแรกต้องเพิ่มความระมัดระวัง มือปล่อยสบายๆ สักพักเลยเอามือมาประสานข้างหน้า ไม่ให้มือไปโดนคนอื่น


ค้นหามุมองของผู้เข้าประชุมต่อวัยรุ่นปัจจุบัน

ช่วงใช้ Auto ปิ๊งแวบอะไรในเสี้ยววินาทีที่คิดถึงวัยรุ่น .... เขียนในบัตรคำ

แบ่งกลุ่มย่อยได้ ๑๔ กลุ่ม

กลุ่มสังคม ๖ กลุ่ม สื่อสาร ๔ กลุ่ม บริการสุขภาพและศักยภาพ อย่างละ ๒ กลุ่ม

บอกเล่าความเชื่อมโยงว่า บัตรคำแว่บแรกที่นึกออก เชื่อมโยงกับคำที่ให้เป็นโจทย์อย่างไร

รวมกลุ่มสังคมเหลือ ๒ กลุ่ม ประเด็นอื่นอย่างละกลุ่ม


สังคมสดใส ก้าวจากวัยเด็กกำลังเป็นผู้ใหญ่ กล้าแสดงออก มั่นใจในตัวเอง

รักสวยรักงาม ชอบแต่งตัว เปลี่ยนตามแฟชั่น เลียนแบบ ตามnet idol

ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ มีพฤติกรรมเสี่ยง ยาเสพติด แว้น สก๊อย ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ชอบอยู่กับเพื่อน ต้องการการยอมรับเข้ากลุ่ม

Smart phone ใช้สื่อสาร เป็นเครื่องมือเข้ากลุ่มสังคมวัยรุ่น


พฤติกรรมส่วนบุคคล รักสวยรักงาม สดใส ห่วงภาพลักษณ์

สภาพแวดล้อม

- เพื่อน ต้องการยอมรับ เลียนแบบ คึกคะนองยิ่งรวมกลุ่มยิ่งคึกคะนอง

- ครอบครัว แตกแยก ปู่ย่าตายายเลี้ยง ตัวอย่างที่ไม่ดีที่บ้าน

- Social network net idol เพิ่มยอดไลค์ จัดฟัน ถ่ายรูปโชว์


สื่อสาร


Sender

Reciever รักสวยรักงาม

Message

Channel เทคโนโลยี มีทั้งประโยชน์และโทษ


บริการสุขภาพ


จัดฟัน มาจากกระแสนิยม ต้องการยอมรับ เข้ากลุ่ม มีกลุ่มที่รับบริการที่ถูกสุขลักษณะ/ไม่ถูก

บริการทันตฯไม่ตรงกับความต้องการของวัยรุ่น

มุมมองของจนท.ปัญหาของวัยรุ่นไม่ใช่เรื่องฟัน แต่เป็นเรื่องการตั้งครรภ์ เอดส์ ยาเสพติด

ทำอย่างไรให้งานบริการเข้าถึงวัยรุ่น พูดภาษาเดียวกับเค้า

การทำงานทันตฯต้องมีภาคีเครือข่าย ครู เวชกรรมสังคม เด็กสนใจเรื่องการจัดฟัน จากการสัมผัส เข้าถึง พูดคุยกับเด็ก ทำงานกับสถานพินิจ เราจะได้มุมมองที่ต่างกัน เด็กที่มีความเสี่ยง เป็นเด็กน่าสงสาร ชอบทำเขี้ยวติดเพชร ทำแล้วหลุด อยากติดใหม่

การทำงานวัยรุ่นต้องเข้าถึงที่ที่เค้าอยู่ ภาคีเครือข่าย เทศบาล ท้องถิ่น ชุมชน/อสม.


ศักยภาพ

ร่างกาย ดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ ทำอะไรด้วยตนเอง มีพลัง กระตือรือร้น ทำงานที่อยากทำได้ รักสวยรักงาม

จิตใจ มีความคิดของตัวเอง ไม่เชื่อใครง่ายๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทดลอง ความท้าทาย พร้อมเรียนรู้

สังคม ชอบทำให้เพื่อนยอมรับ อยากเด่น ดัง เป็นผู้นำ ชอบทำตามกระแส


วิทยากร พี่สุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา สะท้อนจากกลุ่มระดมความคิด

บริบทภายนอก บุคลิกภาพของวัยรุ่น สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพสังคม

บริบทภายใน ความเชื่อ ความศรัทธา เป็นตัวกำหนดการมองโลกของเรา ถ้ามองบวก จะอยากเข้าหา อยากทำงานด้วย ถ้ามองอย่างเข้าใจ การเข้าไปทำงานจะยอมรับ รับฟังมากขึ้น การสื่อสารจะไปได้ ถ้าใจของผู้ส่งผู้รับปิด สารดีอย่างไรก็ไปไม่ถึงวัยรุ่น

การมองวัยรุ่น เรากำลังมองเค้าในมิติไหน เห็นศักยภาพ หรือเห็นปัญหา จะมีผลต่อการทำงานของเรา ถ้าเห็นศักยภาพ เราจะสนุกกับการทำงานกับเค้ามากขึ้น ถ้าเห็นปัญหา เราจะรู้สึกเหนื่อยที่จะไปทำ ใจเราจะปิด


วัยเลยรุ่นมานาน แต่อยากทำงานกับวัยรุ่น

ลองย้อนระลึก ทบทวนความรู้สึก วัยรุ่นนึกคิดอะไรบ้าง

ก่อนจะได้เริ่มบอกเล่าประสการณ์ที่ทำงานกลุ่มวัยรุ่นในกิจกรรมช่วงต่อไป

สักครู่จร้า

^_,^

สวัสดี มีความสุขถ้วนทั่ว ทุกเวลาที่รู้ตัวนะคะ

^_,^


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตหรรษา....Happy Ba Happy Lifeความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

พบ "เพื่อนเก่า" ครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

ว้าว ๆ คุณครูเงาพบใครหรือคะ ชาวเชียงใหม่ไหมคะ

เขียนเมื่อ 

คุณหมอธิเขียนไว้ในบันทึกอ่ะครับ 555

เขียนเมื่อ 

นึกว่าเจอชาวเทคโนโลยีการศึกษา อิ อิ

เขียนเมื่อ 

มาบอกว่าคิดถึงจ้ะ

เขียนเมื่อ 

คิดถึงเช่นกันคร้า คุณมะเดื่อ ^_,^