​ฟินแลนด์เดินหน้าปฏิรูปการศึกษา


อ่านข่าวได้ ที่นี่ เป็นการปฏิรูปโดยยกเลิกการเรียนรายวิชา ไม่มีการเรียนวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ อีกต่อไป เปลี่ยนไปเรียนเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์แทน เพื่อให้เป็น การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ อย่างแท้จริง คือเรียนจากการทำงานเป็นทีม และเรียนแบบบูรณาการหลายวิชา


เขายกตัวอย่าง การเรียนจากสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อให้ได้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การเรียนโดยทำงานในคาเฟ่ เพื่อเรียนภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการสื่อสาร และเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์


การทำหน้าที่ครูก็เปลี่ยนไปด้วย โดยเขาเตรียมฝึกครูไว้แล้ว ครูที่มีทักษะพร้อมจะทำหน้าที่แบบใหม่ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น


เขาบอกว่าระบบนี้จะใช้กับนักเรียน ม. ปลาย อายุ ๑๖ การเปลี่ยนแปลงจะเสร็จบริบูรณ์ในปี ค.ศ. 2020


ขอขอบคุณ ดร. เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ ที่กรุณาส่งลิ้งค์มาให้


วิจารณ์ พานิช

๑๑ พ.ย. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)