somtawin
นาง สมถวิล somtawin โชติคณาทิศ

ฝึกให้นักเรียนเป็นนักคิด นักแก้ปัญหา เกิดพลังปัญญา


ฝึกให้นักเรียนเป็นนักคิด

 

โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 2

เครื่องมือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่เก่งด้านคณิตศาสตร์  

จุดเน้นของการเรียนการสอนคือการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทางคณิตศาสตร์ มีทักษะพื้นฐานที่เพียงพอในการนำความรู้ความเข้าใจในหลักการทางคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆที่ต้องเผชิญซึ่งจะบรรลุเป้าหมาย  

ประสบการณ์ที่หลากหลายที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ

จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆด้วย  การ  สืบค้น การคาดเดา และตรวจสอบข้อคาดเดา การให้เหตุผลในกิจกรรมการแก้ปัญหาที่มีการพูด  แลกเปลี่ยนความคิด   

อภิปรายและชี้แจงเหตุผลกันเพราะนอกจากจะพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาแล้วยังช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลและความสามารถในการสื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ สามารถทำงานและแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่นได้  

ได้นำโปรแกรม  มาฝากค่ะ  เป็นเอกสารคู่มือครู

หมายเลขบันทึก: 61982เขียนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2006 09:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 16:27 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

สวัสดีครับ

การเรียนคณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่น่าสนใจ

อยากให้เด็กเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ด้วยจะดีมากครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี