ท่านเป็น "พ่อของแผ่นดิน" ของพวกเราคนไทยทุกคนความเห็น (0)