พยานหลักฐานที่ชัดเจน..........ถึงจะยืนกรานก็ผ่านยากความเห็น (0)