ขอขีดขอดเข็ดไข้.........ข่มขั้นของแข็งความเห็น (0)