ทั้ง ๆ ที่รู้ ..........แต่กลับคิดและมองแบบไม่รู้ไม่เห็นความเห็น (0)