จากภาพเป็นข้อความ

เช้านี้ผมเก็บภาพได้ ๒ ภาพ และเชื่อมโยงภาพเป็นข้อความเดียวกัน โดยภาพแรกจากการเข้าไปร่วมแสดงพลังในเช้านี้ที่ ม.สงขลานครินทร์ เห็นภาพที่เป็นข้อความว่า "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" เข้าใจว่าเป็นอุดมธรรม/ปรัชญาของ ชาว ม.อ. ข้อความนั้นผมคิดคร่าวๆ ว่า "การทำงานเพื่อผู้อื่น" หลังจากเสร็จภาระกิจช่วงเช้า เดินขึ้นไปที่สถาบันสันติศึกษา มีภาพ ๓ ภาพติดอยู่ที่ผนังทางขึ้นชั้น ๒ ภาพดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีรูปแบบทางศาสนาต่างกัน จาก ๒ ภาพที่กล่าวมานี้ กลายเป็นข้อความว่า "ศาสนาอยู่ที่ใจ หัวใจอยู่ที่เพื่อนมนุษย์" ๐๘.๒๐ น.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โอโห...มโนสาเร่ความเห็น (1)

-สวัสดีครับ

-เช้านี้ได้ร่วมกิจกรรมเช่นนี้ ณ อำเภอพรานกระต่าย ครับ

-ขอบคุณครับ