ประเพณีลอยกระทง ของชาวไทย (14 พฤศจิกายน พ.ศ. 59)

สำหรับสัปดาห์ที่สองของการเปิดภาคเรียน วันนี้เป็นวันที่คนไทยจะร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีให้คงอยู่กับเราให้นาน ซึ่งโรงเรียนเป็นสถานที่ที่จะร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องราวให้แก่เด็กนักเรียน สำหรับเราในฐานะครูผู้สอนก็ได้มีการถ่ายทอดความรู้ประเพณีวันลอยกระทงให้เด็กๆ ได้รู้ถึงปะวัติของวันลอยกระทง ในรูปแบบภาษาอังกฤษนะ เพราะถือเป็นการบูรณาการเข้าด้วยกันได้ มีการสอนร้องเพลงวันลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษ เด็กๆตอนแรกๆก็จะยังเคยชินกับภาษาไทย แต่เมื่อเราได้เรียนรู้แล้ว ก็ย่อมที่จะต้องนำมาใช้ได้สิ ในครั้งนี้เด็กๆก็ให้ความร่วมมือ สนุกสนานกันไปเพราะเรียนวิชานี้ต้องสอดแทรกกิจกรรมเข้าไปตลอดเวลา และสำหรับในช่วงบ่ายนี้ทางโรงเรียนก็ได้เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้มีการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ที่แต่ละคนได้เตรียมมาซึ่งจริงๆแล้ว ป.3 ทั้งเทอมในกิจกรรมลดเวลาเรียนต้องติว nt ทั้งเทอมแต่คิดว่าเด็กๆก็คงอยากทำเลยให้เด็กลงมือทำค่ะ เพราะเรียนรู้มากเกินไปเด็กจะเครียดเกิน เบื่อหน่าย ถ้าได้ผ่อนคลายบ้างก็จะทำให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นวันนี้การทำกระทงของเด็กๆจึงเกิดขึ้น บางกลุ่มทำสวย พอดูได้ แต่เรานฐานะครูก็ให้การเสริมแรงแก่เด็กๆนักเรียนค่ะ


กำลังทำการจัดแจงให้ทำอย่างเรียบร้อย


ผลงานจะเป็นอย่างไรนะ เด็กน้อยผู้ชายลงมือปฏิบัติ


คู่ทีมงานของพวกเรา ทีมนี้ครูต้องลงมือช่วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่ 2/2559)"ความเห็น (1)

-สวัสดีครับ

-เห็นน้อง ๆ ทำกระทงแล้ว ชื่นใจมาก ๆครับ