หนุนเสริมด้านกิจกรรม และความคิดให้นิสิตเรียนภาวะผู้นำ

แดนไท
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


2 อาทิตย์ที่ผ่านมาได้ลงไปดูนิสิตจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นนิสิตที่เรียนรายวิชาภาวะผู้นำ "ปฎิบัติโครงการกลุ่ม"

ส่วนด้านกระบวนกรและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มที่ดูแลนิสิตเรียนภาวะผู้นำ
ได้ลงไปเยี่ยมและให้กำลังใจในการทำกิจกรรมของนิสิต รวมแล้วเฉพาะของกลุ่มตัวเองดูแลมีจำนวนถึง 9 โครงการ
ในช่วงสองอาทิตย์นี้

ซึ่งการทำกิจกรรมภายใต้การเรียนรายวิชาภาวะผู้นำนี้
ส่วนตัวคิดว่าการลงไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนเป็นประสบการณ์ตรงที่มีคุณค่ามากที่สุด ตรงตามเอกลักณ์ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย

นิสิตได้ัรู้จักการช่วยเหลือสังคม
โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน........

การปฎิบัติจริงทำให้ความคิดของนิสิต เปลี่ยนไปในทางที่ดี....และได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับเพื่อนๆๆในกลุ่ม และรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็น
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ นิสิตคงจะนำเอาประสบการณ์ที่ได้รับ นำไปใช้ในโอกาสต่อไปได้อย่างกล้าหาญ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แดนไทความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ก่อนอื่น ชื่นชมครับที่หาทางกลับเข้าระบบเจอ 55

ตอนนี้เราต้องเชื่อว่า จิตอาสา บ่มเพาะผ่านวิชาเรียนได้ ถึงแม้จะมีคะแนนมาเกี่ยวโยงบ้างก็ไม่เป็นไร ขึ้นอยู่กับว่าจะออกแบบการเรียนรู้แก่นิสิตอย่างไร ซึ่งวิชานี้วางระบบ กลไกขั้นตอนต่างๆ มาเป็นระยะ ตั้งแต่สอนเรื่องผู้นำ บุคลิกภาพ คุณธรรม การเขียนโครงการ การประเมินโครงการ การจัดกิรรมเรียนรู้กับชุมชน มิหนำซ้ำยังจัดการเรียนรู้ในแบบกระบวนการในชั้นเรียน ที่สุดก็ให้นิสิตได้ออกแบบกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันอย่างเป็นทีม โดยจะใช้ชุมชนนอกมหาวิทยาลัยหรืในมหาวิทยาลัยเป็นฐานการเรียนรู้ก็ได้ แต่ต้องเป็นการเรียนรู้คู่บริการ....

กระบวนการเหล่านี้ คือบ่มเพาะจิตอาสาร่วมกันอย่างเป็นทีมผ่านกิจกรรมที่เป็นลำดับชั้น ----

เป็นการเรียนรู้เรื่องจิตอาสาผ่านแนวคิด ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียนรู้ผ่านกิจกรรม หรือการลงมือจริง และใช้ชุมชนเป็นห้องเรียนหมายเลขบันทึก

618549

เขียน

14 Nov 2016 @ 12:37
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก