20 พ.ย. 2549

วันนี้พี่พีแนะนำการใช้โปรแกรมตัดต่อ DPS และโปรแกรมทำซีจีทำเอฟเฟ็กต่างๆที่อยู่ใน 2 โปรแกรมนี้ค่ะ จากนั้นไปเรียงเทปจัดตามหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเช่น รายการกีฬา   รายการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สปอตต่างๆ