วันที่ 96 สอบ ESP... (26 กันยายน 2559)

วันนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันสุดท้าย วันสุดท้ายนี่งานเข้าตั้งแต่เช้าเลย มีนักเรียนเป็นลม น้องเก้าตังค์ ป.2 สงสัยจะเครียดจากการอ่านหนังสือ ที่สำคัญคือครูแจ่มยังไม่มา จึงเป็นหน้าที่ ของครูเวรที่ต้องดูแล


และเทศกาลแห่งการสอบก็มาถึง ผมก็ยังคงได้รับหน้าที่เดิมคือ คุมสอบห้อง ป.4 วันนี้เป็นการสอบในกลุ่มสาระ ESP ได้แก่วิชา Science, Math, Social, Eng com และ Chinese


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)