วันที่ 73 นิเทศจากทางโรงเรียน... (24 สิงหาคม 2559)

ช่วงนี้นี่นิเทศบ่อยเกิน เมื่อวานอาจารย์มานิเทศ แต่ว่าวันนี้ทางโรงเรียนเป็นผู้นิเทศ วันนี้สอนเรื่องการบวกจำนวนสามจำนวน และเรื่องจากเนื่อหาที่เรียนมันต่อเนื่องกัน จึงให้สื่อของเมื่อวานอีก 1 ครั้ง ซึ่งนักเรียนก็ยังคงชื่นชอบเหมือนเดิม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)