วันที่ 69 กิจกรรม SMCT CAMT 2016... (18 สิงหาคม 2559)

วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ SMCT CAMP 2016 (กิจกรรมวันวิทย์-คณิต และคุ้มครองผู้บริโภค) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรม ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กิจกรรมช่วงเช้าเป็นการแบ่งฐานกิจกรรมออกเป็น 5 ฐานให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ ได้แก่

+ฐานที่ 1 Science is fun

+ฐานที่ 2 สมุนไพรไทยพิชิตโรคร้าย

+ฐานที่ 3 โลกสวยด้วยพันธุ์ไม้

+ฐานที่ 4 พฤกษาน่ารู้ นำพาสู่โลกของรูปทรงและการวัดทางเรขาคณิต

+ฐานที่ 5 English is fun

ส่วนกิจกรรมช่วงบ่าย นำนักเรียนเข้าศึกษาเรื่องราวธรรมชาติน่ารู้ ณ Nature Science Museum...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)