ความเหมือนในแง่มุมหนึ่ง......น่าจะสื่อเปรียบเทียบได้ความเห็น (0)