อนุทิน ๒๓ ตุลาคม......บันทึกถวายความอาลัยความเห็น (0)