การเลี้ยงเป็ดกำจัดพืชในสวนยางพารา

เลี้ยงเป็ดกำจัดวัชพืชในสวนยางพารา (โดยไม่ใช้สารเคมี)

เกษตรกรในตำบลทุ่งใหญ่ มีอาชีพการทำสวนยางพารา บางเครัวเรือนจะเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วย เช่นเลี้ยงวัว แพะ เป็ด ไก่ หมู ฯลฯ ซึ่งจากประสบการณ์จริงของเกษตรกร พบว่าการเลี้ยงเป็ดในสวนยางพาราอายุ 2 - 3 ปี ให้ประโยชน์สูงสุด เพราะเป็ดจะช่วยกำจัดวัชพืช และเพิ่มความชื้น และปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ต้นยางพาราด้วย สามารถควบคุมวัพืชทั่ว ๆ ไปได้ โดยเฉพาะหญ้าคาได้เป็นอย่างดีทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้ง โดยไม่ต้องใช้สารเคมี เพราะมูลเป็ดเป็นการเพิ่มปุ๋ยและให้ความชื้นแก่ดิน (หากสามรถเลี้ยงห่านร่วมด้วยก็จะสามารถป้องกันงูพิษได้อีกทางหนึ่งด้วย)

ขั้นตอนและวิธีการ

1. ใช้ลวดตาข่ายหรืออวนล้อมบริเวณสวนยางพารา (อายุ 2 - 3 ปี) ที่มีวัชพืชมากและต้องการกำจัด
2. นำเป็ดรุ่นเดรยวกันประมาณ 50 - 100 ตัว ปล่อยในบริเวณตาข่ายที่ล้อมไว้
3. จัดรางน้ำ - อาหาร ให้อยู่รอบ ๆ พื้นที่บริเวณต่ข่าย และสามารถย้ายรางน้ำ - อาหารได้ตามความเหมาะสม
4. ทำจากพื้นที่บรเวณเล็ก ๆ แล้วจึงค่อย ๆ เพิ่มเป็นวงกว้าง จนทั่วทั้งบริเวณ

ปัญหาอุปสรรค

1. ต้องมีมาตราการจัดการกับอันตรายจากสิ่งรบกวน เช่น สุนัข
2. ต้องอยู่ในบริเวณใกล้กับที่พักอาศัยเพราะดูแลได้ง่าย
3. มีเสียงและกลิ่นรบกวน
4. หาแหล่งน้ำยาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลากหลายเรื่องเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#km#เกษตรอำเภอทุ่งใหญ่

หมายเลขบันทึก: 61725, เขียน: 21 Nov 2006 @ 15:25 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 15:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

พิสิฐ พรหมนารท
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของการเลี้ยงเป็ดในสวนยางพารา

เป็ด 50-100 ตัวที่ปล่อยในพื้นที่ที่มีการล้อมตาข่ายไว้นั้น

พื้นที่ที่เหมาะสมในการกำจัดวัชพืชได้ดีควรล้อมตาข่ายในพื้นที่กี่ไร่

ที่ต้องรู้เพื่อเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ได้จริงคือเป็ดกี่ตัวต่อพื้นที่เท่าไหร่

และต้องย้ายตาข่ายทุกๆกี่วัน เพื่อทำให้ครบรอบควรมีพื้นที่เท่าไหร่

ต่อเป็ดหรือห่านกี่ตัวครับ

ผมเป็นนักวิชาการเกษตร ด้านข้าว สังกัดกรมการข้าวมีเวปส่วนตัวไว้ตอบปัญหาด้านข้าว

รองเข้ามาคุยกันนะครับ ที่ www.geocities.com/pisitrice

ลักษ์
IP: xxx.83.221.242
เขียนเมื่อ 

อยากรู้วิธีการเลี้ยงเป็ดขนาดย่อมประมาณ 500 ตัวคือบ้านของผมอยู่ที่จังหวัดอุดรจะสามารถติดต่อได้ที่ไหน และอยู่ที่อุดรมีหน่วยงานหรือบริษัทเกี่ยวกับการเลี้ยง เป็ด