GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ความไม่รู้คือภัยใกล้ตัว

ภัยใกล้ตัว

รูปทะเล 

การทำนิติกรรมสัญญากับบุคลอื่นโดยมิได้ตระหนักถึงความละเอียดถี่ถ้วนในข้อสัญญาหรือละเลยประเด็นที่สำคัญๆ อาจผูกมัดจนเราต้องเสียใจ หรือเสียทรัพย์สินเงินทอง ที่สำคัญคือเสียรู้เขา ในภายหลัง...ดังนั้น วิชากฎหมายหรือความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนเราตลอดเวลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ภัยใกล้ตัว
หมายเลขบันทึก: 61679
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

เรียนท่านอภิชาติ

 ไม่รู้ แล้วยอมรับว่าไม่รู้ จะเกิดการเรียนรู้ครับ

 ไม่รู้ แล้วคิดว่ารู้ คือ อวิชชา ครับ