เปลี่ยนเป็นเปลี่ยน 28092559

ท่านสามารถอ่านบันทึกที่ผมเขียนและนำไปเผยแพร่ใน gotoknow เรื่อง "บทเรียนการดำเนินชีวิตผู้สูงวัย ตอนที่ ๖ ได้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/541826 และตอนที่ ๘ ได้ที่https://www.gotoknow.org/posts/543309 ทั้งสองบันทึกจะทำให้ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรายการย้อนหลัง เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ออกอากาศวันที่ 28 กันยายน 2559 ได้มากขึ้น
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนความเห็น (0)