JJ16V9_5 บันทึกที่ 969 เริ่ม KM ใน KKU ร่วมกู่สร้างสรรค์


บันทึกที่ 969

อากาศครึ้มๆใน รั้วมอดินแดง

ย้อนอดีต กลับไปเมื่อ 11 ปีที่แล้ว ที่ JJ ได้ลงไว้ใน Gotoknow

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2548

Image result for คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เล่าเรื่องราวของการจัดการความรู้ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ เป็นประธาน


เป้าหมาย คือ การมีชุมชนนักปฏิบัติเกิดขึ้นในรั้วมอดินแดง โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา คน และ งาน ในมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ของหน่วยงาน


กาลเวาลผ่านไป เปลี่ยนผู้บริหารไปหลายท่าน กิจกรรมเกิดขึ้น อย่างหลากหลาย

แต่ขอเรียนำเสนอ แนวทางที่ สมควรดำเนินการ ตามแนวทาง สกอ

จากเอกสาร คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ ให้คำนิยามศัพท์ การจัดการความรู้(Knowledge Management : KM)

หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด

โดย ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อย ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็น ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานจริง

ความเป็น "CoP ชุมชนนักปฎิบัติ เป็นกิจกรรมที่คนจำนวนหนึ่งทำร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทำโดยคน คนเดียว

กิจกรรมที่เน้น คือ การพัฒนา ด้านการเรียนการสอนและวิจัย ที่ควรมีกระบวนการพัฒนาที่ ทีมอาจารย์ ผู้รับผิดชอบบริหารหลักสูตร นำผลการดำเนินงาน มาเทียบกับแผน ดูว่าได้เกิดการเรียนรู้ของเด็ก เป็นไปตาม Learning Outcome ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือไม่

หากไม่เป็นไปตามที่กำหนด จึงนำมา "ตั้งเป้า เฝ้าดูกิจกรรมว่าเกิดการพัฒนาหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามนั้นต้องมีการประเปลี่ยน จากนั้นนำมาถอดบทเรียน เพื่อการเรียนรู้ และ นำไปพัฒนาในคราวต่อไป"

หมายเลขบันทึก: 616106เขียนเมื่อ 27 กันยายน 2016 08:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 กันยายน 2016 10:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (4)

ได้กลับถิ่นเก่าใช่ไหมครับ

คิดถึงท่านรศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ. ฝากความระลึกถึงด้วยครับ

มข. ยังมี CoPs อะไรอยู่บ้างค่ะอาจารย์

เรียน อ.จัน คู่ ชัย ไม่น่าจะเหลือละครับ ท่าน ผช.อธิการบดี อ.ดร.เก่ง ว่าจะฟื้นฟู แต่รอเวลาครับ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สายสนับสนุน น่าสนใจครับ ปีการศึกษาปีจจุบัน น่าจะได้เรียนรู้พัฒนาการ ครับ

เรียนท่านอาจารย์ ดร.กามนิต ท่านพี่ประจักษ์ สบายดีครับ จะเรียนท่านครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี