JJ16V9_2 เมื่อใบไม้ เปลี่ยนสี

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อใบไม้เปลี่ยนสี

เรื่องราวในชีวิต เปลี่ยนไปไว เหมือนฝัน


เมื่อใบไม้เริ่มเปลี่ยนสี

คนรุ่นใหม่ ย่อมมาแทนที่ คนรุ่นที่จะผ่านไป เฉกเช่น สีใบไม้


เป็นธรรมชาติ วัฐจักร ของสิ่งมีชีวิต และ มีจิตใจ


หนทาง ที่เดินมายาวไกล

มองไป แลเห็นแต่ สิ่งที่เป็น ตำนาน

ตำนานชีวิต

การวางเส้นทาง ตั้งแต่เริ่มต้น

ค้นหาตัวตน

เริ่มเลียนรู้ เรียนรู้ พัฒนา


ระหว่างเส้นทางเดิน

ต่างแสวงหาวิชา หาใช่ อวิชชา

ตักตวง นำมาใช้ เพื่อให้เกิด สัมมาอาชีพ

ความอหังกา นับวันต้อง ลด ถด ถอย

มีบางครั้ง อาจลืมสติ

ลืมดูว่า ใบไม้กำลังเปลี่ยนสี

ลืมดูว่า ตำนานชีวิต ต้องถอดบทเรียน

เพียรเสริมสร้าง ฅ ฅน รุ่นใหม่

ชาตินี้ ไม่ต้อง รอชาติไหน

หรือ ชาติใคร มีแต่ " เพื่อ ชาติ ไทย"

JJ๕๙ เรื่องเล่าชวนรู้ ( ๑๙๐๙๕๙@KK )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (5)

พูดถึง ตำนานชีวิตแล้วคิดถึงพ่อ

เพราะพ่อเขียนไว้ค่

เขียนเมื่อ 

ระลึกถึงอาจารย์ค่ะ...^^

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

ตำนานชีวิต บางอย่างน่าจำ บางอย่างอยากลืม แต่ทำไมถึงลืมไม่ได้สักที นะคะ

เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องดีๆเลยครับ

อาจารย์บันทึกไว้ก็เป็นตำนาน

เขียนเมื่อ 

อายุมากขึ้น. สังขารเปลี่ยน. เจ้าค่ะ. เอ จะเผาไหม้ รึ ลงหลุม รึจะรื้อหาทรากไม่เจอ. ตรงนี้คงเป็นตำนานเล่าขาน ของคนรุ่นต่อๆไป. นะเจ้าคะ