​วันที่ 75 โครงการวิถีไทย วิถีพุทธ ( 9 กันยายน 2559 )

สวัสดีวันศุกร์

วันนี้ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโครงการ วิถีไทย วิถีพุทธ


โดยจัดให้แก่นักเรียนทั้งโรงเรียน แบ่งเป็นฐานเวียน 5 ฐาน ทั้งวัน


โดยนักศึกษาจะกระจายอยู่ตามฐาน ซึงฉันอยู่ฐานที่สาม เป็นฐานศีล

มีวิทยากรเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววนัญญา บุญเรือง (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)