วันที่ 73 หยดสี ( 5 กันยายน 2559 )

สวัสดีวันจันทร์ ฝนเทลงมา เทลงมาๆ

ศิลปะกับเด็ก ป 1 วันนี้ เรียนเรื่อง การหยดสี

โดยใช้เทคนิคเปียกบนแห้ง


นี่เป็นครั้งที่สองที่เด็กน้อยได้ทำ เพราะครั้งแรก เป็นการเรียนหยดสี

โดยใช้เทคนิคเปียกบนเปียก

เรื่องเสียงดัง อย่าให้ใครได้สอน พวกหนูถนัดกันนัก

เรื่องทะเลาะกันก็เช่นกัน เก่งมากเลย

ครูนี่ไม่รู้จะหาวิธีการไหนมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเลย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววนัญญา บุญเรือง (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)