วันที่ 61 วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านแม่สา ( 18 สิงหาคม 2559 )

สวัสดีวันพฤหัสบดีสีส้ม

วันนี้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ทั้งวัน

มีการจัดฐานการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน


โดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนแต่ละชั้นคละกัน เพื่อให้พี่ดูแลน้อง


ซึ่งในการจัดกิจกรรมแต่ละฐานจะมีนักเรียนชั้น ม 3 เป็นผู้จัดกิจกรรมให้น้องๆ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววนัญญา บุญเรือง (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)