วันที่ 71 มาอ่านปฏิทินกันเถอะ (30 สิงหาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ช่วงนี้การเรียนการสอนกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น ดิฉันก็ได้ให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมไปเรื่อย ๆ วันนี้ก็เช่นกัน เรียนการทบทวนการอ่านปฏิทิน หากจะให้นักเรียนตอบคำถามบนกระดานอย่างเดียวคงไมเร้าใจเท่าการแข่งขัน ดิฉันให้นักเรียนจับคู่กันทำกิจกรรม “มาอ่านปฏิทินกันเถอะ” โดยแจกปฏิทินให้นักเรียนคู่ละ 1 แผ่น พร้อมกระดาษคำตอบ แล้วครูจะเป็นคนถามคำถามให้นักเรียนแข่งกันเขียนตอบวัน วันที่ และเดือน ที่ตรงกับวันที่ครูบอก เช่น วันจักรี วันเข้าพรรษา วันพ่อแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งนักเรียนคู่ใดที่เขียนตอบเสร็จก่อน 5 คู่แรกให้วิ่งมาหน้าห้องเพื่อส่งคำตอบหากถูกต้องได้ 1 คะแนน คู่ใดได้คะแนนมากที่สุดจะได้รับของรางวัลกิจกรรมนี้ทำให้เห็นว่านักเรียนทุกคนได้อ่านปฏิทินและแข่งขันกัน ทำให้เกิดทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน คุณครูถือว่ากิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)