​วันที่ 76 ฝนตกมันเหงา (29 สิงหาคม 2559)

เนื่องด้วยช่วงนี้ฝนตกเป็นประจำ การเข้าแถวจึงมีปัญหาจึงมีการจักแถวแบบใหม่ เพื่อให้สะดวกต่อการเคารพธงชาติมากที่สุด แต่วันนี้เวลาไม่ทันจึงไม่ได้ตกลงว่าจะใช้แบบนี้หรือแบบเก่าที่เข้าแถมเวลาสนามเปียกที่สนามบาสแทน

วันนี้ได้มานั่งนับแผนที่จะต้องสอนต่อกับชั่วโมงที่จะได้สอนอีกในเทอมนี้ปรากฏว่า เหนือชั่วโมงน้อยมาก เนื้อหาก็ยังเหลืออีกพอสมควร จึงจำเป็นต้องลดชั่วโมงในแต่ละหน่วย งั้นคงไม่ทัน ครูพี่เลี้ยงก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่มีปัญหา แต่ตอนให้คะแนนต้องเฉลี่ยคะแนนดีๆ วิจัยก็ควรจะเดินหน้าต่อได้แล้ว ส่งเค้าโครงให้ครูพี่เลี้ยงปรับแก้แล้วหวังว่าจะไม่มีปัญหาอย่างอื่น แบบฝึกกำลังตามมารอแปปนะค่ะครูขา ><บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)