วันที่ 60 เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ (11 สิงหาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้น ป. 3 ในวันนี้เป็นการใช้ทฤษฏี Learning by doing. หรือการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเอง เพราะ การเรียนเรื่องการวัดในวันนี้ได้ให้นักเรียนได้ใช้เครื่องมือวัดสิ่งของด้วยตนเองจริง ๆ นักเรียนแต่ละคนตื่นเต้นที่ได้ใช้เครื่องมือ และสนใจเรียนมากขึ้น ถือว่าการเรียนแบบนี้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างแท้จริง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)