วันที่ 49 วันศุกร์ ( 29 กรกฎาคม 2559 )

สวัสดีวันศุกร์

ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเชกเช่นทุกวัน

ชีวิตของครู โรงเรียน นักเรียน เป็นสิ่งที่ต้องอยู่ร่วมกัน

นี่ยังเป็นแค่ก้าวที่เพิ่งจะเริ่มขึ้นของการเป็นครูเท่านั้น

ฉันเคยสงสัย ทำไมงานของครูถึงต้องได้เยอะแยะมากมาย

ครูควรจะใช้เวลาที่มีเพื่อทุ่มอยู่กับเด็กที่ตัวเองสอน ไม่ใช่หรือ

จากที่ได้ทลองฝึกประสบการณ์แบบจริงๆแล้ว

ฉันไม่ค่อยจะเห็นครูพี่เลี้ยงของฉันว่างซักเท่าไหร่


เดี๋ยวก็ไปนั้น ไปนี่ จนบางที เด็กในห้องก็ขาดคนอบรมดูแล

เด็กขาดการเอาใจใส่ แต่ก็คงเป็นเรื่องที่ยาก

ที่จะให้งานของครูลดลง เพราะมันก็เป็นแบบนี้มานานแล้ว

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ยาก สำหรับอะไรหลายๆสิ่งที่ทำกันมานาน

สงสารเด็กน้อยๆทั้งหลาย ที่บางครั้งถูกละเลย

</span>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววนัญญา บุญเรือง (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)