ที่มาของ Thai-Australia FTA

อรกิตติ์
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้ประกาศร่วมกันว่า จะให้มีการเจรจาทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน

ที่มาของ Agreement                     

           การเจรจา การเจรจาการทำข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง Australia และประเทศไทยนั้น เริ่มต้นขึ้น ในปี พ.ศ. 2544 ในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย และรัฐมนตรีการค้าของ Australia มีการแถลงร่วมกันว่าทั้งสองประเทศตกลงที่จะดำเนินการศึกษาร่วม (Joint Study) เกี่ยวกับการทำข้อตกลงการค้าเสรี โดยมีการศึกษาทั้งด้าน Trade in Goods, Trade in Service และ Investment ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้ประกาศร่วมกันว่า จะให้มีการเจรจาทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน การเจรจาครั้งแรกเริ่มในเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2545 และสามารถเจรจาเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 การลงนาม การลงนามในการทำข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับ Australia นั้น ได้ลงนามกันในวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 ระหว่างนายวัฒนา เมืองสุข นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทย กับ Mr. Mark Vaile รัฐมนตรีการค้าของ Australia   การมีผลใช้บังคับ ในข้อตกลงการค้าเสรีนี้กำหนดให้มีผลบังคับใช้ใน วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548  

                                ลำดับเหตุการณ์สำคัญในการทำข้อตกลง                

         - 14 พฤศจิกายน 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทย นายอดิศัย โพธารามิก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลีย Mr. Mark Vaile มีแถลงการณ์ร่วมกันว่าทั้งสองประเทศตกลงที่จะดำเนินการศึกษาร่วม (Joint Scoping Study) เกี่ยวกับการทำข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน ในระหว่างการประชุมองค์การการค้าโลกในระดับรัฐมนตรี (World Trade Organization Ministerial Conference) ณ.กรุงโดฮา ประเทศ กาตาร์                   

      - 20 พฤษภาคม 2545           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและการค้าร่วมลงนามใน Joint Scoping Study          

       - 30 พฤษภาคม 2545 นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ ประกาศอย่างเป้นทางการเริ่มต้นการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี                 หลังจากนั้นได้มีการเจรจาร่วมกัน 10 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายมีการเจรจาที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2547          

       - 11 พฤษภาคม 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการเจรจาความตกลงเสรี                

     - 5 กรกฎาคม 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทย นายวัฒนา เมืองสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของประเทศออสเตรเลีย Mr. Mark Vaile ร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี โดยมีนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และ Mr. John Howard ร่วมเป็นสักขีพยาน                

          - 1 มกราคม 2548 ข้อตกลงการค้าเสรีประเทศไทย และประเทศออสเตรเลีย เริ่มมีผลใช้บังคับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน FTA thai-Australia

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ#fta#การค้า

หมายเลขบันทึก: 61420, เขียน: 20 Nov 2006 @ 23:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)